De handbrandspuit is rond 1850 gemaakt bij de firma Belder en CO in Amsterdam.