Brandweer fiets

Vroeger werden er in dorpen en steden brandweer fietsen gebruikt om snel naar de brand te kunnen fietsen. Achter de fiets zat een slangen kar. De fietsen was niet helemaal de juiste oplossing, als men snel naar de brand toe moest met de fiets en slangenkar, was men al gauw door de enegrie heen en kwam er van blussen niet veel meer. De oplossing werdt gezocht en gevonden in de aanschaf van een motor die de slangenkar trok.

De fiets is voorzien van 1 aanvals slang (1,5" duim) , 1 straalpijp, 1 bijl en een brandblusser van 1 kg.

De fiets kar is voorzien van 1 opzetstuk, 1 kraansleutel, 4 toevoerslangen (3"duim), 2 kraansleutels en nog wat andere kleine gereedschappen.

Fiets (hand) kar

De fiets (hand) kar

De fiets (hand) kar is in de jaren 30 aangeschaft door de gemeente Epe. De fiets (hand) kar werdt gebruikt om slangen, standpijp, kraansleutel en andere kleine materialen te vervoeren naar de brand. In het begin nam men hem rennend mee naar de brand maar al gauwwas men er achter dat het met een fiets sneller maar ook makkelijker ging.

De fiets kar is gemaakt bij De Boer materiaal in Amsterdam.

Andere brandweer fietsen

Brandweer fiets. Duitsland.

Brandweer fiets